Skupujemy mieszkania

Press enter to begin your search

Problemy branży budowlanej

Blog nieruchomości / Budownictwo  / Problemy branży budowlanej

Problemy branży budowlanej

Mimo, że popyt na usługi budowlane jest silny, sytuacja nieruchomości będzie się bardzo pogarszać. Wszystko ze względu na coraz większe koszty: zadłużenia są nieuniknione. Należy spodziewać się niedługo wzrostu liczby upadłości, jak i restrukturyzacji wielu firm budowlanych – przekonują ekonomiści.

Rosnące zadłużenie

Coraz więcej firm spotyka się z zadłużeniem, które stale rośnie. Koszta się zwiększają jak i zatory płatnicze. Mimo, że popyt na same usługi budowlane jest bardzo duży, trudności będą wkraczały w inny aspekt, wpływając negatywnie na płynność budownictwa. W 2017 roku w Polsce rozpoczęło się ożywienie inwestycyjne. Produkcja budowlana wzrosła w ciągu kilku miesięcy o 24%. Mimo to, sytuacja branży budowlanej jest zagrożona. W pierwszej połowie 2018 r. upadłości wzrosły o 18%. Opóźnienia w płatnościach ulegają coraz większemu wydłużeniu.

Dynamiczny rozwój

Nie tylko w Polsce odnotowano rozwój produkcji budowlanej i montażowej. Cała Europa ma zastój inwestycyjny już za sobą, co sprzyja zwiększeniu inwestycji z unijnego budżetu. Dotyczy to głównie projektów związanych z infrastrukturą, które mają dużą wartość same w sobie. Wszystko to napędza sektor budowlany jeszcze bardziej. Doprowadza to do zwiększenia mocy produkcyjnych. Poziom ich sięga obecnie wysokich wartości. Budownictwo będzie w najbliższych miesiącach korzystać z tego rosnącego popytu również w Polsce. Nieruchomości będą zwiększały swoje inwestycje, wzrosną koszty wynajmu mieszkania. W całej branży rosną koszty.

Co jeszcze jest zagrożone? O produktach słów kilka

Budownictwo zwiększa swoje koszty również w kwestii produktów. Wzrosną ceny metali, wyrobów z surowców niemetalicznych. Dodatkowo sektor ten cierpi na braki kadrowe – jedne z najwyższych w naszym kraju. To duża bariera, która utrudnia dalszy rozwój samego budownictwa. Przez to inne problemy stają się w tym świetle jeszcze trudniejsze do rozwiązania. Zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które podjęły w tym roku próbę powrotu do efektywności biznesowej w swojej firmie. Wykonały to za pomocą skorzystania z działań restrukturyzacyjnych. Są one przewidziane w naszym prawie. Szacuje się, że skorzystanie z tej pomocy wzrosło niemalże trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku, zwłaszcza sanacji. Niektóre firmy w pierwszej połowie roku 2018 odnotowały już spadek wzrostu upadłości. Dotyczy to w szczególności tych firm, które zakończyły swoją działalność biznesową ze względu na trudności z płynnością finansową w firmie. Dotyczy to aż 18% firm.